HIBERNARIS


          
                     
           
              
ANOTIMPUL ABSOLUT
   Uliţe strîmte, case fumurii, colindători şi preoţi
sclipind de ţuică bătrînă şi gustări  de cozonac înecăcioase,
eu, igrasios, cu tensiunea redusă la zero, în pragul
unei idei de geniu care întîrzie,
iubiri apuse, esenţiale, bîntuind lepros ca nişte cerşetoare
mincinoase şi tinere, cu fardurile înmuiate de ceaţă,
îngustimile oarbe, muchiile primitoare de spută fertilă,
aceiaşi poştaşi bizari, cu scrisorile lor de pe front,
şi chiar nevrînd, şi chiar nechemată,
febra acestui nou început patologic, copilărindu-se
sinucigaş de-a naşterea precum cu o sticlă
cu cap de mort,
în care esenţa trecutului şi-a pierdut orice miros.

Acesta e singurul meu anotimp de moarte şi de viaţă.


                                              

                                   


             BOAREA ULTIMULUI GRÎU
                  


Ochiul lui nu mai vesteşte ploaia.
Nici un zvon nu mai licăre; pojghiţă
de uscăciune l-a acoperit între timp, prin care
el vede, dar nu mai spune nimic.
Ochii lor spălăciţi, albaştri şi verzi,
nu mai sînt de mult fîntînile de rod
ale neamului, şi nici de luptă. Căutătura
neagră, vulturească a rămas în poveştile babelor;
îngălbenit e de alcool în ochi şi-n sămînţa
cu care altădată boierii vroiau să-şi ridice
sîngele stirpei.


E o vară cumplită.
Femei şi bărbaţi în alaiuri mute,
în noianul disperării,
umplu bisericile, curţile parohiale:
rugi lungi, fierbinţi, – şi nici o minune !
Au nu ştiu ei că slava din uscăciune nu deschide
fiarele ploii ? Sînt legi nescrise – că-n faţa lui Dumnezeu
chiar lacrima seacă tot izvorăşte de undeva.
Dar ei ? Ei de ce nu se roagă şi ţipă
şi obrajii lor rămîn uscaţi ca ‘nainte de Facerea Apei ?
Pentru ce afară, pe uliţi, fetele goale, încinse cu frunze,
se-nvîrt despuiate pînă cad în tină
cu gîtlejurile arse, cu gurile deschise
bînd nisip fierbinte ?


Nu, jertfă dau, înmoaie uscăciunea cu ceva:
sîngele sufletului se ridică şi unge rana din cer,
ori se scurge prin tălpi în crăpătura pămîntului –
Fiindcă ei, cu ochii lor secaţi, ajung să-şi vîndă
carne din carnea lor – animalele crescute cu greu !
Nu mai e apă… Nici preţ pe vaci şi pe porci nu mai cer,
le dau să scape de povară, le dau fără preţ…
îi sărută pe boturi, pe frunte, dar niciunul nu plînge !
Ochiul lor nu mai vesteşte ploaia.
Rămîne deschis spre holdele arzînde
şi parcă-l strînge boarea ultimului grîu…

            
      DISPARIŢIA IERNIICopiii rîd şi parcă dănţuie,
Cu o mînă ascunsă la spate, pe seceri.
Şi, ca într-o joacă, rîzînd, - harşt -
Dintr-o dată retează nasul părinţilor;
Plesneşte sîngele, dar nu înroşeşte zăpada,
Ci intră-napoi în pămînt.
De-aia se crapă pămîntul, altfel
Şi-ar face copiii lunecuş pe sîngele părinţilor.


Bucurîndu-se ca de-o minune,
Cei mici le-aşează nas nou:
Din morcovi de hîrtie şi cîlţi,
Prins cu zgîrci, pe sub plete.
Cei mari zac în genunchi –
Ştiu că acum vor da să plece
Şi-apoi le vor înfige cărbuni smoliţi
În locul ochilor,
Înşurubîndu-le-n găvanele calde.
Dar nici nu apucă să ştie;
Se mai văd o clipă-n oglindă,
De pe vîrful secerii azvîrlită pe jos,
Pînă vederile prind caimac de frig
Pe lumină.


Ce mai om de zăpadă vor să facă copiii !
Cu bucăţi de pămînt vor să-l facă,
Dezlegate în apă fierbinte,
Lipite cu bulgări pe trupul celor care
I-au învăţat basmul unei materii
Misterioase şi albe,
Din care se clădeau oameni frumoşi.


Şi-atunci lipesc, copiii, şi ridică oameni
Peste oameni,
Din pămînt înmuiat, peste forma
Bicisnică a tiparului;
Ei – cei văduviţi de poveste, ispăşind
Culmea păcatului, iarnă de iarnă
Mai siguri pe ceea ce fac,
Nemaiizbăvindu-se parcă nicicînd.
Ei – capăt de drum al stirpei –,
Copiii, feciorii, bărbaţii condamnaţi
La uscăciune şi boală,
La ierni deşertice, anunţînd foamea
Şi pîrjolul, şi jupuirea de vii;
Tot aruncă cu bulgări pe umerii
Şi faţa şi braţele unui neam întreg
Şi-şi îngroapă bătrînii,
Obligîndu-i să se nască din nou,
Să-i renască şi pe ei
Din burta de leac a făgăduinţei.


De bunăvoie, Cei mari stau în genunchi,
Ca la rugăciune, parcă ologiţi;
Corpuri pe jumătate – înţepenite
Şi descărnate; cum se joacă şi-aleargă,
Cei mici, de-ar da din grabă peste ei,
I-ar sfărîma negreşit,
Ca pe nişte Oameni de zapadă, în trei:
Bulgărele mic – primul; cel de mijloc –
Al doilea; iar cel mare – baza matriceală
A ruşinii, linotipul organic uns
Pe la-mbinări cu dulceaţă – ultimul,
Fiindcă nu e legat de raţiune,
Ci de nevoie.


În fiecare iarnă copiii se joacă de-a iarna,
Iar pe cei rămaşi nezidiţi îi ridică în sănii,
Apucîndu-i de dedesubt.
Anchilozaţi, aproape umbre, se lasă
Traşi părinţii-n sănii de copii;
Le mai cade mîna, mătură pămîntul,
Şi parcă un bulgăre de apă
Se strînge, singur, în palma lor.
     ("HIBERNARIS")


                           
                            
                            ŞCOALA DE VĂDUVIIată cearta revoluţiei cu lumea,
şi cum se face de ne-ajunge lanţul mecanic al istoriei,
ca o cătuşă unsă pentru a rupe: proscrisă
e jumătatea mare din viaţa omului simplu dar prost,
jumătatea cealaltă aparţinîndu-i de drept lui Dumnezeu !


Cărămizile igrasioase ale memoriei colective,
lăsîndu-se greu pe braţele fine, gălbui,
de ţăran degenerat, preacurvit şi ameţit de benzină…
Memoria colectivă lor le aparţine, ei pretind că au obligaţia
morală de a ţine minte pentru noi toţi. Şi pentru ei.
Nici lăzile de lemn strunjite, încă aspre, cu care au venit
ca pentru un fel de asalt, de război fratricid şi sfînt,
nu le-au uitat şi nu le-au aruncat. Ei nu uită nimic.
Şi le mai fac perne, din cînd în cînd, aşa tari cum sînt,
însemnate chimic pe viaţă, aidoma fierului înroşit,
răsuflînd cald a pîine rîncedă dinlăuntru, a dimie soioasă
şi a fier coclit, de seceră neudată.
Ei nu uită nimic, ei sînt banda magnetică,
jurnalul viu al istoriei. Datorită lor se îneacă bourii naţionali
şi scuipă din rîturi cheaguri de petrol, culcaţi pe-o parte,
fiindcă ei le-au furat gardul rezervaţiilor, ei, care  altădată
le-ar fi bătut şi cu ochiul haraci în talpa casei.


O boală străină cară în trupurile lor, ale lor şi-ale copiilor,
şi-ale nepoţilor lor, poate fără ştire şi fără pricină,
stigmat feudal mai vechi decît orice feudă,
păcat al pămîntului şi-al nevoilor,
o boală străină au adus în trupurile noastre.


Am vrut să construim ceva, să punem umărul, să inovăm
un alt Testament, Cel de Mijloc, cu o singură Lege,
coerentă şi funcţională, ne-am vorbit numai pe numele
mic însoţit, am ridicat încrederea la nivel de jurămînt,
ne-am tescuit ultimele seminţe din cusătura hainei,

şi-am aprins zorii noii burghezii la lumina mică
a seului vegetal.
Degeaba ! Se năştea o Lege hoitară, pe defuncţia unui suflet !
N-au ştiut-o nici vechii stăpîni ai urbei şi mai ales cei noi.
S-au mai întîlnit o vreme unii cu alţii,
s-au făcut ca nu se cunosc; cei vechi s-au ascuns
cu milogii pe sub poduri şi-au băut din aceeaşi sticlă,
cei noi i-au mai scuipat o vreme şi înjurat prin piaţa
de vechituri, aşa ofticoşi cum erau de-acum,
cu fularele peste gură...


Se mai moare pe mese, se dansează în lanţ,
se mai sparge în dinţi cupa resemnării,
mucedă ca un vin prea vechi, se mai instalează
canale pentru vieţi subterane, salvatoare,
pentru traiul celor care ne mai numim: copiii lor.


Ne-au lovit îngerii cu pumnul în tîmplă, au atentat
la echilibrul lor fragil de pe cornişa umărului,
au năvălit cu ranga în vestiarele unde ne mai iubeam
pe-ascuns, impregnate cu miros iute, de animal tînăr –
Ne onorau, mai apoi, ciocănind ca gloabele sub pămînt,
unde nu se ciocăne niciodată, unde nu se cere voie,
fiindcă te-aşteaptă ori lumînarea, ori vinul…


Cei fără de greutatea sufletului ne schilodesc
şi astăzi umbra clipei cu sălbăticia celui văduvit de simţ.
Dacă milenii de istorie s-au născut din credinţe,
conştiinţele putrede n-au creat nici o secundă de religie.
Ei au sufocat religiile în spasmele constrictoare
ale neputinţei, ei ne dau zilnic să bem otrava care ne
amorţeşte nervii. Ei, urmaşii lor. Niciodată copii.
Născuţi bătrîni şi morţi fără ruşine.


Cică ultimii lupi, bolnavi, aşteaptă trenurile pentru a se
sinucide. Le-au tras spre cantoane fitile de sînge, grase,
de porc, şi ei tot nu coboară. I-ar detuna acolo, pe loc,
de n-ar fi linia de fier; cu pulberea de la cariere.
Degeră lupii, cu ochii albi, şi nu coboară,
şi nu se mănîncă…
Rămîn înveliţi, cu ochii deschişi, înspre linia pustie,
de parcă-i viscoleşte cu miros de ţuică.


 ("HIBERNARIS")

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu